Jesteś tutaj:

Goście z Czech

  26 października 2012 r. zorganizowaliśmy dla uczestników Festiwalu oraz dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Zelowa spotkanie autorskie, z  czeskim pisarzem literatury, dziecięcej Josefem Lukaśkem. Wzięło w nim udział 150 dzieci z 5 placówek oświatowych z terenu miasta Zelowa:

  • dzieci z Przedszkola Edukacyjnego
  • dzieci i pracownicy z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Zelowie
  • dzieci i pracownicy z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie
  • dzieci z klas „0” Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie
  • dzieci z klas „0” Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie

Podczas spotkania obecni mogli zapoznać się z Republiką Czeską, w szczególności z przepiękna przyrodą – pokaz multimedialny z wykorzystaniem ekranu elektrycznego do projektora multimedialnego i mikrofonu zakupionych dzięki dotacji Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. Dzieci zapoznały się również z życiem i twórczością pisarza oraz językiem czeskim. Spotkanie tłumaczyła babcia dziecka Przedszkola Edukacyjnego Pani Wiera Pospiszył. Dzieci usłyszały również przetłumaczoną na język polski (tłumaczenie Maria Janczyk – Kukieła) bajkę ze zbioru „Pohadky z Orlickich Hor” – „Kasieńka i Karkonosz” napisaną przez w/w autora.

Spotkanie zorganizowano dzięki dotacji Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji.