Zabawy z j. czeskim

„Zabawy z językiem czeskim w przedszkolu”

Już po raz kolejny nasze Przedszkole otrzymało dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację grantu, który ma na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Rozpoczyna się kolejny „Rok Przedszkolaka”, w którym będziemy bawić się językiem czeskim.

Podczas zajęć dzieci poznają czeską literaturę dziecięcą, uczą się krótkich rymowanek, bawią się językiem czeskim, by w końcu zaprezentować swoje nabyte umiejętności bliskim.

Nasze motto:

Kdo se učí všechno umí

kdo se učí všechno ví.

                                   Kto się uczy, wszystko umie;

                                   Kto się uczy, wszystko wie.

Roczny program nauczania obejmować będzie następujące działy:

Część I. Formy powitania i pożegnania, przedstawianie się: Ahoj!

Część II. Miejsce pracy: Naše školka.

Część III. Sala lekcyjna: Moje třída, učebna – co rád se učím?

Część IV. Kolorowe pory roku : Barevné roční období

Część V. Moja rodzina : Moje rodina

Część VI. Mój dzień – co robię: Můj den to, co mám rád, co dělám.

Część VII. Moje ciało: Moje tělo.

Część VIII. Co lubię jeść? Co mám rád k jídlu ( Co rád jím?)

Część IX. Mój ubiór. Moje šaty- co nosím.

Część X. Zwierzęta i rośliny wokół nas: Zvířata a rostliny kolem nás.

Zajęcia odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.