Jesteś tutaj:

Projekty i przedsięwzięcia

W roku 2021 Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie realizować będzie trzy projekty dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Są to:

  • Zabawy z językiem czeskim
  • XI Przegląd bajki czeskiej
  • XIX Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych pt. „Mali – Większym”

Głównym celem projektów jest propagowanie kultury oraz języka czeskiego.
Od 2 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. na terenie przedszkola i podczas wycieczek terenowych będzie realizowane zadanie:

„Program Edukacji Ekologicznej pn. „Śmieci mniej, Ziemi lżej” realizowany w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie

Projekt zostanie sfinansowany z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu  pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”.

Wartość ogólna zadania to 21 961,00 zł.

Kwota dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 19 400,00 zł.

Opis zakresu projektu znajduje się w udostępnionym pliku.

http://www.zainwestujwekologie.pl/
Od 4 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na terenie przedszkola i podczas wycieczek terenowych będzie realizowane zadanie

” Program Edukacji Ekologicznej pn. Na szlaku kropelki, czyli jak mali hydrolodzy uczą się mądrze korzystać z zasobów wody” realizowany w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.

Projekt zostanie sfinansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Wartość ogólna zadania to 28 549,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 25 536,00 zł

Opis zakresu projektu znajduje się w udostępnionym pliku.

www.wfosigw.lodz.pl
Przedszkole Edukacyjne Parafii Ewangelicko Reformowanej w Zelowie świętowało razem z UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To szczególny dzień, w którym oczy
wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.


20 listopada dzieci, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których
celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane.
Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu który w 1989 roku przyjęła
Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała
okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich
respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w
różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane.
Przedszkole Edukacyjne w Zelowie włączyło się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka z UNICEF.

Ten rok szkolny jest szczególny i trudny z powodu panującej pandemia,lecz dzieci i nauczyciele oraz rodzice nie zapomnieli o tym dniu i realizowali aktywności w placówce mające zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci, zwłaszcza tych w Jemenie – kraju, w którym od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku, gdzie najbardziej bezbronnymi ofiarami są dzieci. Tracą zdrowie, życie i szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

W akcję UNICEF 20 listopada zaangażowana była cała placówka tj. cztery grupy, począwszy od 3 latków kończąc na 6 latkach. Tego dnia prowadzone były zajęcia przybliżające prawa dzieci, uczono dzieci piosenki o prawach dzieci, oglądano materiał audiowizualny o Jemenie, prowadzono zajęcia plastyczne tj. odciski rączek w kolorach niebieskich, liczne kolorowanki i karty pracy związanych z prawami dzieci. To był pracowity, lecz dobrze spędzony czas, który uwrażliwił nas wszystkich na krzywdę i losy drugiego człowieka.
CodeWeek – PROGRAMOWANIE

Nasze Przedszkole wzięło udział w Code Week Polska, jest to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Warsztaty, szkolenia, debaty i różne inne wydarzenia, które odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, mają służyć zachęcaniu do nauki kreatywnego programowania.
UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji.Chcemy pokazać, że nauka podstaw programowania jest ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.Naukę podstaw programowania należy traktować jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. Zabawy około programistyczne możemy wplatać do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści czy posiadanego wyposażenia. Można programować na edukacji matematycznej, językowej, artystycznej…można programować wyłącznie offline lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i sprzętu komputerowego.
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
DZIECI UCZĄ RODZICÓW

Ogólnopolska akcja edukacyjna adresowana do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów dydaktycznych, a także zachęcenie rodziców do nauki z dziećmi.

W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

Więcej o akcji:

www.edu.crl.org.pl
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA