Projekty i przedsięwzięcia

 

W roku 2019 Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie realizować będzie trzy projekty

dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to:

Zabawy z językiem czeskim

IX Przegląd bajki czeskiej

XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych pt. „Mali – Większym”

Głównym celem projektów jest propagowanie kultury oraz języka czeskiego

 

Od 1 marca do 30 czerwca 2019r. na terenie przedszkola i podczas wycieczek terenowych będzie realizowany projekt edukacyjny pt. „Woda – źródło życia na Ziemi”, który został laureatem konkursu grantowego Eko Odkrywcy 6. Organizatorami konkursu są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia.”

Nadrzędnym celem naszego projektu jest zwiększenie wiedzy dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania konkretnych działań poprawiających stan środowiska wodnego i zbiorników wodnych w najbliższej okolicy oraz zachęcenie do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i wobec jego problemów.

Koordynatorem projektu jest pani Ewa Tyluś.