Opłaty

Opłata podstawowa za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach: 8.00 – 13.00 wynosi 140 zł miesięcznie (120 zł czesne, 20 zł – wycieczki , spotkania z autorami, teatrzyki)

Opłata za godziny dodatkowe tj.

od 7.00 do 8.00

od 13.00 do 14.00

od 14.00 do 15.30

wynosi 2,00 zł za godzinę.

Opłaty uiszczać należy do dnia 10 każdego miesiąca.

 

Przedszkole prowadzi wyżywienie w postaci cateringu dla dzieci przebywających w przedszkolu po godzinie 13.00.

Koszt obiadu wynosi:

I danie – 2.30 zł

II danie – 5.30 zł

Kwota ubezpieczenia NNW wynosi 39 zł. Płatne do 15.09.2016r.,

Wyprawka 80 zł – na zakup materiałów plastycznych potrzebnych do pracy z dziećmi, płatna w dwóch ratach semestralnych po 40 zł.