Baza lokalowa

Nazwa Skrót Pojemność Nauczyciel
3-latki 1 16 mgr Anna Rogut mgr Barbara Pospiszył
3-4-latki 2 24 mgr Małgorzata Terka
4-5-latki 3 24 mgr Ewelina Marczak
5-6-latki 4 24 mgr Ewa Tyluś