O grupie 3

Grupa 3-latków w roku szkolnym 2016/2017