Tematyka miesiąca 4-latki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.

Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Dodatkowe zadania do codziennej realizacji:

  • Glottodydaktyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności językowej wg programu prof. Bronisława Rocławskiego ,,Nauka czytania i pisania- program edukacji językowej”
  • Dziecięca matematyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”