Ramowy rozkład dnia 3-4

Dzień aktywności dziecka 3-letniego
w Przedszkolu Edukacyjnym

Dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze dla zadeklarowanych dzieci:

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna: aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci.

Realizacja podstawy programowej:

8:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna: aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.

8:30 – 9:00 Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela: ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, kontakty indywidualne i okolicznościowe, wynikające z potrzeb dzieci; ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia graficzne.

9:00 – 9:20 Zajęcia edukacyjne: aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze działalności poznawczej, językowej – glottodydaktycznej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, zarówno w sali jak i w ogrodzie; zabawy ruchowe, wycieczki, uroczystości według programu “Nasze przedszkole – program edukacji pozaszkolnej” wyróżniony w konkursie MEN i CODN, oraz według programu prof. Bronisława Rocławskiego “Nauka czytania i pisania – program edukacji językowej”, a także działalności matematycznej według programu prof. Edyty Gruszczyk-Kołczyńskiej “Dziecięca matematyka”.

9:20 – 10:00 Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela: zabiegi higieniczne, śniadanie, mycie zębów, zajęcia językowe w wyznaczone dni.

10:00 – 11:30 Zabawa swobodna, przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:30 – 12:00 Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela: czytanie literatury dziecięcej, przygotowywanie do konkursów, festiwali, uroczystości; prace porządkowe w sali zajęć, obserwacje pedagogiczne, czynności samoobsługowe.

12:00 – 13:00 Pobyt na świeżym powietrzu: spacery do parku, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i/lub innym środowisku przyrodniczym, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, prace gospodarcze, prace porządkowe i ogrodnicze w przedszkolnym ogródku.

Dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze dla zadeklarowanych dzieci:

13:00 – 14:00 Czynności samoobsługowe: zabiegi higieniczne (czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe). Przygotowania do obiadu. Obiad. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

14:00 – 15:30 Swobodna zabawa dzieci służąca realizacji pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci.