XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego pt.,,MALI – WIĘKSZYM”

XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego ,,MALI – WIĘKSZYM” dobiegł końca. Już po raz kolejny dzieci z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Zelów wzięły udział w wydarzeniu. 
W dniach od 03 do 07 czerwca 2019r. w Muzeum Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko- Reformowanej w Zelowie gościło dzieci z przedszkoli oraz klas zerowych z terenu gminy Zelów. Każdego dnia inny zespół teatralny wystawiał swoją sztukę. Grupy wykazały się ogromnymi talentami aktorskimi oraz profesjonalizmem. Sami zobaczcie, jak piękne stroje i dekoracje mieli mali aktorzy. 
XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych zakończono przedstawieniem opartym na podstawie filmu czechosłowackiego pt. „Jak Rumcajs z Cypiskiem las przed niedźwiedziem uratowali”. Występ był o tyle interesujący , że wzięli w nim udział pracownicy Przedszkola Edukacyjnego, rodzice dzieci z grupy Tropicieli z Przedszkola Edukacyjnego oraz członkowie Klubu Czeskiego. Festiwal został zrealizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz objęty Patronatem Burmistrza Zelowa Pana Tomasza Jachymka.

Wizyta w oczyszczalni ścieków

Opiekunowie i wychowawcy poświęcają dużo uwagi, aby rozwinąć w dzieciach postawy proekologiczne. Panie przeprowadzają pogadanki na temat oszczędzania wody, wraz z dziećmi segregują śmieci, sprzątają świat. Tym razem przedszkolacy, w ramach projektu „Woda-źródło życia na Ziemi”, laureata konkursu grantowego Eko Odkrywcy 6, którego organizatorami są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia”, udali się na wycieczkę ekologiczną do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Spółka z o.o. w Maurycowie.

Podczas wycieczki  przedszkolacy nie tylko zobaczyli, ale również „poczuli”, co dzieje się na oczyszczalni. Dzieci zapoznały się z przebiegiem procesu technologicznego  na oczyszczalni i mogły zobaczyć jego efekty. Wizyta na oczyszczalni była dla dzieci niezwykłym przeżyciem. Dzięki niej uzmysłowiły sobie, ile wysiłku trzeba włożyć w oczyszczanie ścieków i jak ważny jest to proces. Dzieci zdobyły wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Podczas wycieczki utrwaliły poznane na zajęciach w przedszkolu poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii.