Jesteś tutaj:

Rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Moja Ulubiona Czeska Bajka”

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dnia 20 maja 2021 r. w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego

Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie,

zebrała się komisja w składzie:

Przewodniczący komisji: Barbara Pospiszył

Członek komisji: Beata Jersak

Członek komisji: Ewa Tyluś

Zadaniem komisji konkursowej było:

-ocena nadesłanych prac

-opracowanie werdyktu końcowego

Podczas oceniania prac jury bierze pod uwagę następujące kryteria:

-technikę wykonanej pracy

-oryginalność

-pomysłowość

-estetykę

Na konkurs nadesłane zostały 74 prace dzieci 3-6 letnich z terenu gminy Zelów. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją Komisji przyznano po: 1 – I miejsca, 1 – II miejsca, 1 – III miejsca, 1 – wyróżnień, w dwóch kategoriach wiekowych oraz dwie nagrody dyrektora. Pozostałe pracę otrzymają nagrody za udział w konkursie.

I Kategoria wiekowa 3-4 lat:

Nagrody za I miejsce:

Maciej Wieczorek, lat 4

Nagrody za II miejsce:

Matylda Prałat, lat 4

Nagrody za III miejsce:

Pola Małańczak, lat 4

Wyróżnienie:

Julia Karbowniczak, lat 4

II Kategoria wiekowa 5-6 lat:

Nagrody za I miejsce:

Julian Gosławski,  lat 5

Nagrody za II miejsce:

 Matylda Stępnik, lat 6

Nagrody za III miejsce:

Karol Listopad, lat 6

Wyróżnienie:

Hanna Kozioł, lat 5

Nagroda dyrektora:

Igor i Nina Głowaccy, 3 i 4 lat

Pozostałe pracę nagrody za udział w konkursie

Nagrody można odebrać w sekretariacie w Przedszkolu Edukacyjnym w Zelowie w dniach od 10.06..2021 do 17.06.2021 w godz. 12.00-15.00

tel. 44 634 10 53 nr wewnętrzny do sekretariatu przedszkola 20

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział wszystkie prace były piękne.