“Moja ulubiona czeska bajka”

06 kwietnia 2017 r. Przedszkole Edukacyjne ogłosiło konkurs plastyczny „Moja ulubiona czeska bajka”. Przystąpiło do niego 125 dzieci z  5 placówek oświatowych. Do konkursu, w eliminacjach wewnątrzprzedszkolnych, wyłoniono i nadesłano 15 prac. Jury powołane przez dyrektora Przedszkola Edukacyjnego  jednogłośnie przyznało wszystkim uczestnikom równorzędne 1 miejsca. Nagrody wręczono podczas XIV Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych 09 czerwca 2017 r.

Nagrody – książeczki oraz materiały plastyczne zakupiono dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji..

Wystawę nadesłanych prac zorganizowano w Muzeum Dziejów Braci Czeskich w Zelowie.

Konkurs propagował znajomość kultury czeskiej wśród dzieci w wieku   przedszkolnym.