Ferie z językiem czeskim

W dniach 29 stycznia – 9 lutego 2018 r. przygotowano i przeprowadzono cykl zajęć „Zimowe ferie z językiem czeskim”. Na potrzeby organizacji ferii – opracowano scenariusze, przygotowano karty demonstracyjne, wydrukowano ilustracje do zajęć i kolorowanki. Prowadzącymi zajęcia były mamy i babcie dzieci Przedszkola Edukacyjnego, wywodzące się z rodzin czeskich – pani Ewa Woźniak  i Wiera Pospiszył. W zajęciach wzięło udział 25 dzieci.

Zajęcia propagowały język czeski wśród dzieci poprzez naukę czeskich słów i zwrotów, wierszy, piosenek i zabaw ruchowych.