Jesteś tutaj:

Zabawy z językiem czeskim

Już po raz kolejny nasze Przedszkole otrzymało dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację grantu, który ma na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Rozpoczyna się kolejny „Rok Przedszkolaka”, w którym będziemy bawić się językiem czeskim.

Podczas zajęć dzieci poznają czeską literaturę dziecięcą, uczą się krótkich rymowanek, bawią się językiem czeskim, by w końcu zaprezentować swoje nabyte umiejętności bliskim.

Nasze motto:

Kdo se učí všechno umí

kdo se učí všechno ví.

                                   Kto się uczy, wszystko umie;

                                   Kto się uczy, wszystko wie.

GŁÓWNE DZIAŁY PROGRAMU ZAJĘĆ

„ZABAWY Z JĘZYKIEM CZESKIM”

REALIZOWANEGO W PRZEDSZKOLU EDUKACYJNYM im. J. A. KOMEŃSKIEGO PARAFII EWANGELICKO – REFORMOWANEJ W ZELOWIE

(program realizowany z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Część I. Formy powitania i pożegnania, przedstawianie się: Ahoj!

Część II. Miejsce pracy: Naše školka

Część III. Sala lekcyjna: Moje třída, učebna – co rád se učím

Część IV. Kolorowe pory roku : Barevné roční období

Część V. Moja rodzina : Moje rodina

Część VI. Mój dzień – co robię: Můj den – to, co mám rád, co dělám

Część VII. Moje ciało: Moje tělo

Część VIII. Co lubię jeść? Co mám rád k jídlu ( Co rád jím)

Część IX. Mój ubiór. Moje šaty- co nosím

Część X. Zwierzęta i rośliny wokół nas: Zvířata a rostliny kolem nás

SPOSÓB REALIZACJI

Systematycznie zajęcia z dziećmi odbywają się jeden raz w tygodniu dla grupy 15 – 20 dzieci w dwu cyklach od stycznia do czerwca i od września do grudnia, z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

Rekrutacja odbywa się we wrześniu wśród dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do Przedszkola Edukacyjnego, zgłoszonych przez rodziców. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci kontynuujące naukę oraz dzieci z rodzin mniejszości czeskiej.

Tematyka do realizacji w roku 2019:

Cykl od stycznia do czerwca 2019

Część V. Moja rodzina : Moje rodina

Część VI. Mój dzień – co robię: Můj den – to, co mám rád, co dělám

Część VII. Moje ciało: Moje tělo

Część VIII. Co lubię jeść? Co mám rád k jídlu ( Co rád jím)

Część IX. Mój ubiór. Moje šaty- co nosím

Część X. Zwierzęta i rośliny wokół nas: Zvířata a rostliny kolem nás

Cykl od września do grudnia 2019 ( rozszerzenie słownictwa )

Część I. Formy powitania i pożegnania, przedstawianie się: Ahoj!

Część II. Miejsce pracy: Naše školka

Część III. Sala lekcyjna: Moje třída, učebna – co rád se učím

Część IV. Kolorowe pory roku : Barevné roční období

Dzieci uczęszczające na zajęcia „Zabawy z językiem czeskim“ prezentować będą swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych propagując w ten sposób literaturę i kulturę czeską wśród rówieśników i społeczności lokalnej. Opracowany także zostanie kalendarz na rok 2020 zawierający zwroty, słówka związane z porami roku i wydarzeniami z życia Przedszkola Edukacyjnego.

Zajęcia odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Niecodzienna wizyta w naszym przedszkolu

W dniu 19 listopada w Stowarzyszeniu Czechów w Polsce oraz Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie gościł Pan Ivan Jestřáb – Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie oraz I Sekretarz Ambasady Jaromír Vejrych. Przy tej okazji Panowie odwiedzili nasze przedszkole, w którym od wielu lat dzieci uczą się poprzez zabawę języka czeskiego. Dzięki krótkiemu filmowi przygotowanemu przez naszych nauczycieli, goście mogli zapoznać się z działalnością naszej placówki. Również dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny – także w języku czeskim, następnie przybyłym gościom wręczyły drobne upominki.

 

 

KONCERT DLA MŁODEGO SŁUCHACZA
„MUZYKA Z KRECIKA”

 

Przedszkolaki pierwszy raz w swoim życiu odwiedziły filharmonię. 22 listopada 2019 roku pojechały z wizytą do Filharmonii Łódzkiej, gdzie mogły uczestniczyć w projekcji bajki „Krecik i orzeł” z muzyką na żywo. Kompozytorem utworu jest Vadim Petrov a dyrygował Petr Chromčák. Mali melomanii po przedstawieniu zwiedzili gmach filharmonii, zrobili sobie zdjęcia z Krecikiem – najbardziej znanym bohaterem czeskiego cyklu filmów animowanych dla dzieci.

Była to szczególnie ważna wycieczka dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia języka czeskiego w ramach realizowanego  projektu pn. „Zabawy z językiem czeskim”.
Zadanie realizowane jest dzięki dotacji MSWiA.

Zapraszamy do foto relacji z tego wydarzenia.


Prosinec je tu a s ním sníh,
půjdeme jezdit na saních,
Vánoce jsou tu, Nový rok,
k dalšímu roku zbývá krok.

Grudzień to czas podsumowań. Już po raz kolejny kończymy
„Zabawy z językiem czeskim” – projekt finansowany z dotacji MSWiA. Podczas tegorocznych Jasełek w grupach Tropicieli i Odkrywców dyrektor przedszkola pani Beata Jersak wraz z nauczycielem języka czeskiego panią Wierą Pospiszył wręczyły drobne upominki dzieciom, które uczestniczą
w projekcie. Były to kalendarze na rok 2020, które zawierają zwroty, słowa
i wierszyki w języku czeskim. Poza kalendarzami w paczce znalazły się książeczki. Wręczone nagrody zostały sfinansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W zajęciach prowadzonych przez Ciocię Wierę w roku 2019 wzięło udział łącznie 31 dzieci, które pląsały, lepiły, grały w gry planszowe, rysowały, uczyły się wierszyków, piosenek, bawiły się z bohaterami bajek czeskich,
a nawet przygotowywały knedliki.

„Zabawy z językiem czeskim” prowadzone były w dwóch cyklach: od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Skierowane były do dzieci w wieku 5 i 6 lat i miały na celu propagować język czeski wśród dzieci przedszkolnych jako języka przodków oraz zapoznanie dzieci z literaturą czeską i mniejszością czeską w Polsce. Przedszkole nawiązało ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Czechów w Polsce, odwiedzało siedzibę Stowarzyszenia – Klub Czeski – gdzie uczestniczyły w dedykowanych
dla nich zajęciach.

Nasze zabawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest 21 osobowa grupa, która powstała od września 2019 roku (od stycznia
do czerwca było to 16 dzieci 5 i 6letnich). Sala lekcyjna pęka w szwach,
ale Ciocia Wiera i jej krasnale nie poddają się i bawią na całego, poznając nowe czeskie słowa.

Rok 2019 był czasem wspaniałej zabawy. Poza cotygodniowymi spotkaniami na zajęciach dzieci brały czynny udział w takich przedsięwzięciach jak:

  • Ferie z językiem czeskim
  • Dni Otwarte Przedszkola
  • Przegląd bajki czeskiej
  • Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego
  • Dni adaptacyjne dla nowych przedszkolaków.

Ponadto uczestnicy zajęć byli na wycieczce do Filharmonii Łódzkiej
na spektaklu: „Muzyka z Krecika” oraz prezentowały zdobyte umiejętności językowe podczas uroczystości przedszkolnych takich jak Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Jasełka, itp.

W progach naszego przedszkola gościliśmy Pana Ivana Jestřáb – Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie oraz I Sekretarza Ambasady Jaromíra Vejrych. Ta wizyta była dużym przeżyciem dla naszych maluchów, które przygotowały krótki występ dla naszych gości.

Oczywiście koniec roku kalendarzowego nie jest końcem naszych „Zabaw z językiem czeskim”. Od stycznia 2020 roku – po przerwie świątecznej – spotykamy się wszyscy na zajęciach i mamy zamiar bawić się tak dobrze,  jak w ubiegłych latach realizując zadanie ZABAWY Z JĘZYKIEM CZESKIM, które będzie finansowane z dotacji MSWiA.

Dziękujemy Rodzicom i Dziadkom naszych maluszków za zaufanie,
za pomoc i wsparcie przy realizacji projektu, za to że są z nami i również włączają się  do działań, które podejmujemy.