Jesteś tutaj:

Zabawy z językiem czeskim

Zadanie realizowane z dotacji MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

Dobrý den,

W naszym przedszkolu od samego rana wszyscy są zabiegani, bo dzieje się, oj dzieje!

Dni kultury czeskiej rozpoczęliśmy zajęciami, podczas których zrobiliśmy plakat naszego ulubionego bohatera bajkowego – KRECIKA.

Następnie miały miejsce zajęcia edukacyjne, na których uczyliśmy się podstawowych zwrotów w języku czeskim, kolorów, liczb. Korzystaliśmy również z mapy, żeby wiedzieć, gdzie udać się, aby trafić do Czech. Wykonaliśmy flagi, oglądaliśmy bajki czeskie i mieliśmy warsztaty plastyczne.

Jutro ciąg dalszy naszej zabawy 🙂

Zadanie zrealizowano w ramach projektu
ZABAWY Z JĘZYKIEM CZESKIM
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Drodzy Rodzice, Kochane dzieciaki, w czasie naszej zdalnej edukacji nie możecie zapomnieć o naszej Cioci Wierze. Pamiętając o Maluchach, przygotowała pakiet do nauki języka czeskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mały poliglota zgłębiał tajniki języka czeskiego. A wszystko to, bo chcemy, żebyście po tej wymuszonej przerwie wciąż mogli bawić się z językiem czeskim. Zachęcamy do pracy i czekamy na wyniki – kolorowe, obrazkowe życzenia świąteczne. Z życzeniami wszystkiego co najlepsze, a szczególnie zdrowia. Wasza Ciocia Wiera.

Link do pobrania materiałów:

DOBRÝ DEN,

Ciocia Wiera przygotowała dla Was kolejną lekcję języka czeskiego.

Zachęcamy do wspólnej nauki.

Byl jeden pes, do pece vlez.

Ukradl tam topinku, běžel s ní po rynku.

Potkala ho vrána, byla jeho máma.

Potkal ho zajíček, byl jeho tatíček.

Potkal ho vrabeček, byl jeho dědeček.

Potkala ho kozička, byla jeho babička.

Potkal ho oslíček, byl jeho bratříček.

Potkala ho husička, byla jeho sestřička.

Potkal ho bejček, byl jeho strejček.

Potkala ho kočička, byla jeho tetička.

Potkal ho kos, ukousl mu nos.

Potkal ho Filip,

zas mu ho přilíp.

Zadanie nr 1.

Znajdźcie w tekście nazwy zwierząt / naleznete v textu zvířata:

pes, vrána, zajíček, vrabeček, kozička, oslíček, husička, bejček, kočička, kos

Zajíček = je malý zajíc,

vrabeček = je malý vrabec,

kozička = je malá koza,

oslíček = je malý osel,

husička = je malá husa,

bejček =  je malý býk,

kočička = je malá kočka.

Uwaga, jeśli nie możecie pobrać materiału, istnieje możliwość uzyskania go w wersji papierowej w placówce w godzinach od 8.00-14.00 – po wcześniejszym umówieniu się.

Zadanie nr 2.

Narysuj wybrane przez siebie zwierzęta/ Nakreslete zvířata podle vašeho výběru.

Już po raz kolejny nasze Przedszkole otrzymało dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację grantu, który ma na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Rozpoczyna się kolejny „Rok Przedszkolaka”, w którym będziemy bawić się językiem czeskim.

Podczas zajęć dzieci poznają czeską literaturę dziecięcą, uczą się krótkich rymowanek, bawią się językiem czeskim, by w końcu zaprezentować swoje nabyte umiejętności bliskim.

Nasze motto:

Kdo se učí všechno umí

kdo se učí všechno ví.

                                   Kto się uczy, wszystko umie;

                                   Kto się uczy, wszystko wie.

GŁÓWNE DZIAŁY PROGRAMU ZAJĘĆ

„ZABAWY Z JĘZYKIEM CZESKIM”

REALIZOWANEGO W PRZEDSZKOLU EDUKACYJNYM im. J. A. KOMEŃSKIEGO PARAFII EWANGELICKO – REFORMOWANEJ W ZELOWIE

(program realizowany z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Część I. Formy powitania i pożegnania, przedstawianie się: Ahoj!

Część II. Miejsce pracy: Naše školka

Część III. Sala lekcyjna: Moje třída, učebna – co rád se učím

Część IV. Kolorowe pory roku : Barevné roční období

Część V. Moja rodzina : Moje rodina

Część VI. Mój dzień – co robię: Můj den – to, co mám rád, co dělám

Część VII. Moje ciało: Moje tělo

Część VIII. Co lubię jeść? Co mám rád k jídlu ( Co rád jím)

Część IX. Mój ubiór. Moje šaty- co nosím

Część X. Zwierzęta i rośliny wokół nas: Zvířata a rostliny kolem nás

SPOSÓB REALIZACJI

Systematycznie zajęcia z dziećmi odbywają się jeden raz w tygodniu dla grupy 15 – 20 dzieci w dwu cyklach od stycznia do czerwca i od września do grudnia, z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

Rekrutacja odbywa się we wrześniu wśród dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do Przedszkola Edukacyjnego, zgłoszonych przez rodziców. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci kontynuujące naukę oraz dzieci z rodzin mniejszości czeskiej.

Tematyka do realizacji w roku 2019:

Cykl od stycznia do czerwca 2019

Część V. Moja rodzina : Moje rodina

Część VI. Mój dzień – co robię: Můj den – to, co mám rád, co dělám

Część VII. Moje ciało: Moje tělo

Część VIII. Co lubię jeść? Co mám rád k jídlu ( Co rád jím)

Część IX. Mój ubiór. Moje šaty- co nosím

Część X. Zwierzęta i rośliny wokół nas: Zvířata a rostliny kolem nás

Cykl od września do grudnia 2019 ( rozszerzenie słownictwa )

Część I. Formy powitania i pożegnania, przedstawianie się: Ahoj!

Część II. Miejsce pracy: Naše školka

Część III. Sala lekcyjna: Moje třída, učebna – co rád se učím

Część IV. Kolorowe pory roku : Barevné roční období

Dzieci uczęszczające na zajęcia „Zabawy z językiem czeskim“ prezentować będą swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych propagując w ten sposób literaturę i kulturę czeską wśród rówieśników i społeczności lokalnej. Opracowany także zostanie kalendarz na rok 2020 zawierający zwroty, słówka związane z porami roku i wydarzeniami z życia Przedszkola Edukacyjnego.

Zajęcia odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Niecodzienna wizyta w naszym przedszkolu

W dniu 19 listopada w Stowarzyszeniu Czechów w Polsce oraz Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie gościł Pan Ivan Jestřáb – Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie oraz I Sekretarz Ambasady Jaromír Vejrych. Przy tej okazji Panowie odwiedzili nasze przedszkole, w którym od wielu lat dzieci uczą się poprzez zabawę języka czeskiego. Dzięki krótkiemu filmowi przygotowanemu przez naszych nauczycieli, goście mogli zapoznać się z działalnością naszej placówki. Również dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny – także w języku czeskim, następnie przybyłym gościom wręczyły drobne upominki.


KONCERT DLA MŁODEGO SŁUCHACZA
„MUZYKA Z KRECIKA”

Była to szczególnie ważna wycieczka dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia języka czeskiego w ramach realizowanego  projektu pn. „Zabawy z językiem czeskim”.
Zadanie realizowane jest dzięki dotacji MSWiA.

Zapraszamy do foto relacji z tego wydarzenia.


Prosinec je tu a s ním sníh,
půjdeme jezdit na saních,
Vánoce jsou tu, Nový rok,
k dalšímu roku zbývá krok.

Grudzień to czas podsumowań. Już po raz kolejny kończymy
„Zabawy z językiem czeskim” – projekt finansowany z dotacji MSWiA. Podczas tegorocznych Jasełek w grupach Tropicieli i Odkrywców dyrektor przedszkola pani Beata Jersak wraz z nauczycielem języka czeskiego panią Wierą Pospiszył wręczyły drobne upominki dzieciom, które uczestniczą
w projekcie. Były to kalendarze na rok 2020, które zawierają zwroty, słowa
i wierszyki w języku czeskim. Poza kalendarzami w paczce znalazły się książeczki. Wręczone nagrody zostały sfinansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W zajęciach prowadzonych przez Ciocię Wierę w roku 2019 wzięło udział łącznie 31 dzieci, które pląsały, lepiły, grały w gry planszowe, rysowały, uczyły się wierszyków, piosenek, bawiły się z bohaterami bajek czeskich,
a nawet przygotowywały knedliki.

„Zabawy z językiem czeskim” prowadzone były w dwóch cyklach: od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Skierowane były do dzieci w wieku 5 i 6 lat i miały na celu propagować język czeski wśród dzieci przedszkolnych jako języka przodków oraz zapoznanie dzieci z literaturą czeską i mniejszością czeską w Polsce. Przedszkole nawiązało ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Czechów w Polsce, odwiedzało siedzibę Stowarzyszenia – Klub Czeski – gdzie uczestniczyły w dedykowanych
dla nich zajęciach.

Nasze zabawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest 21 osobowa grupa, która powstała od września 2019 roku (od stycznia
do czerwca było to 16 dzieci 5 i 6letnich). Sala lekcyjna pęka w szwach,
ale Ciocia Wiera i jej krasnale nie poddają się i bawią na całego, poznając nowe czeskie słowa.

Rok 2019 był czasem wspaniałej zabawy. Poza cotygodniowymi spotkaniami na zajęciach dzieci brały czynny udział w takich przedsięwzięciach jak:

  • Ferie z językiem czeskim
  • Dni Otwarte Przedszkola
  • Przegląd bajki czeskiej
  • Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego
  • Dni adaptacyjne dla nowych przedszkolaków.

Ponadto uczestnicy zajęć byli na wycieczce do Filharmonii Łódzkiej
na spektaklu: „Muzyka z Krecika” oraz prezentowały zdobyte umiejętności językowe podczas uroczystości przedszkolnych takich jak Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Jasełka, itp.

W progach naszego przedszkola gościliśmy Pana Ivana Jestřáb – Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie oraz I Sekretarza Ambasady Jaromíra Vejrych. Ta wizyta była dużym przeżyciem dla naszych maluchów, które przygotowały krótki występ dla naszych gości.

Oczywiście koniec roku kalendarzowego nie jest końcem naszych „Zabaw z językiem czeskim”. Od stycznia 2020 roku – po przerwie świątecznej – spotykamy się wszyscy na zajęciach i mamy zamiar bawić się tak dobrze,  jak w ubiegłych latach realizując zadanie ZABAWY Z JĘZYKIEM CZESKIM, które będzie finansowane z dotacji MSWiA.

Dziękujemy Rodzicom i Dziadkom naszych maluszków za zaufanie,
za pomoc i wsparcie przy realizacji projektu, za to że są z nami i również włączają się  do działań, które podejmujemy.