Jesteś tutaj:

Projekty i przedsięwzięcia

W roku 2020 Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie realizować będzie trzy projekty dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Są to:

  • Zabawy z językiem czeskim
  • X Przegląd bajki czeskiej
  • XVIII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych pt. „Mali – Większym”

Głównym celem projektów jest propagowanie kultury oraz języka czeskiego.
Od 2 stycznia do 30 czerwca 2020 r. na terenie przedszkola i podczas wycieczek terenowych będzie realizowane zadanie:

„Program Edukacji Ekologicznej pn. „Śmieci mniej, Ziemi lżej” realizowany w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie

Projekt zostanie sfinansowany z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu  pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”.

Wartość ogólna zadania to 21 961,00 zł.

Kwota dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 19 400,00 zł.


Opis zakresu projektu znajduje się w udostępnionym pliku.

http://www.zainwestujwekologie.pl/
Jako, że rok 2019 to rok, w którym obchodzimy 30-tą rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, Przedszkole Edukacyjne przyłączyło się do akcji Szkoła z Prawami Dziecka, której organizatorem jest Unicef.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, uświadomienie dzieciom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu oraz wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. W ramach projektu w miesiącach kwiecień- czerwiec w przedszkolu zorganizowane będą zajęcia skupiające się wokół tematu praw dziecka.

Poza tym społeczność przedszkolna wybierze pięć osób, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na poprawę losu dzieci. Osoby te zostaną odznaczone Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka.