Projekty i przedsięwzięcia

 

W roku 2019 Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie realizować będzie trzy projekty

dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to:

Zabawy z językiem czeskim

IX Przegląd bajki czeskiej

XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych pt. „Mali – Większym”

Głównym celem projektów jest propagowanie kultury oraz języka czeskiego

Od 1 marca do 30 czerwca 2019r. na terenie przedszkola i podczas wycieczek terenowych będzie realizowany projekt edukacyjny pt. „Woda – źródło życia na Ziemi”, który został laureatem konkursu grantowego Eko Odkrywcy 6. Organizatorami konkursu są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia.”

Nadrzędnym celem naszego projektu jest zwiększenie wiedzy dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania konkretnych działań poprawiających stan środowiska wodnego i zbiorników wodnych w najbliższej okolicy oraz zachęcenie do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i wobec jego problemów.

Koordynatorem projektu jest pani Ewa Tyluś.

IX Przegląd Bajki Czeskiej

Od 01-05 kwietnia 2019 w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbył się dzięki finansowemu wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, IX Przegląd Bajki Czeskiej. W Przeglądzie wzięły udział dzieci z 5 placówek. Ideą przeglądu było, zachęcenie nauczycieli i dzieci do czynnego zainteresowania się językiem czeskim, skierowanie uwagi najmłodszych na języki obce, popularyzowanie wiedzy o Czechach –  kulturze oraz promocja języka czeskiego wśród dzieci. Podczas przeglądu dzieci miały okazję wysłuchać bajki w języku czeskim, odczytanej przez panią Jolantę Pospiszył, członka Stowarzyszenia Czechów w Polsce. Dzieci zdobyły cenne informacje o bajkach czeskich takich jak Krecik, Makowa Panienka, Rumcajs, Opowieści o mchu i paproci, czy Sąsiedzi oraz obejrzały je na dużym ekranie. Dzieci poznały proste słowa i zwroty w języku czeskim. Tańczyły i pląsały podczas czeskich piosenek. Oglądały scenki teatralne, przygotowane przez ciocie. Codziennie zwieńczeniem spotkań były quizy dotyczące Bajki Czeskiej, gra Milionerzy skradła serca wszystkich obecnych. Ostatni dzień przeglądu był wyjątkowy, odwiedziła nas przewodnicząca Stowarzyszenia Czechów w Polsce, pani Wiera Pospiszył, która nauczyła nas nowej piosenki oraz przygotowała dla nas kilka zabaw ruchowych w języku czeskim. Przegląd był również zachętą oraz bazą do konkursu plastycznego „Moja ulubiona czeska bajka” organizowanym dla dzieci 5 i 6 letnich. Był to dobry czas, pełen niezapomnianych wrażeń.

The gallery was not found!

Jako, że rok 2019 to rok, w którym obchodzimy 30-tą rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, Przedszkole Edukacyjne przyłączyło się do akcji Szkoła z Prawami Dziecka, której organizatorem jest Unicef. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, uświadomienie dzieciom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji
w codziennym życiu oraz wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. W ramach projektu w miesiącach kwiecień- czerwiec w przedszkolu zorganizowane będą zajęcia skupiające się wokół tematu praw dziecka. Poza tym społeczność przedszkolna wybierze pięć osób, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na poprawę losu dzieci. Osoby te zostaną odznaczone Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka.