Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej z siedzibą w Zelowie przy ul. Sienkiewicza 14, zwany dalej Administratorem; Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Renata Kimmer, e-mail: przedszkoleiodo@zelandia.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celu, w jakim zostały nam przekazane. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa oświatowego, prawa zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Kandydaci

Obecne dzieci

Formularze kontaktowe na stronie

W formularzu kontaktowym zbierane są dane określone jako „imię i nazwisko”, „adres e-mail” oraz temat i treść wiadomości, dzięki czemu będziemy wiedzieć od kogo jest wiadomość i jak się skontaktować.

Ciasteczka na stronie

Jeśli masz konto pozwalające na dostęp do panelu zarządzania stroną i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania się do panelu administracyjnego tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Nasza strona wykorzystuje plugin zbierający i analizujący jak często użytkownicy odwiedzają naszą stronę oraz które strony są odwiedzane najczęściej. Nie zawierają one jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację użytkownika.

Z kim dzielimy się danymi

Wszystkie zbierane dane są używane jedynie dla naszych celów, w związku z czym dostęp do nich mają osoby zarządzające stroną (t.j. administrator i osoby z Przedszkola wprowadzające/edytujące treści na stronie) oraz Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko – Reformowanej.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane kontaktowe z formularza kontaktowego są przechowywane bez daty końcowej, tak aby Przedszkole mogło zawsze ponowić kontakt z osobą wysyłającą zgłoszenie.

Ciasteczka logowania do panelu zarządzania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Ciasteczko związane z edytowanym przed chwilą artykułem wygasa tego samego dnia.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Dane nie są nigdzie przesyłane.

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Dostęp do danych mają osoby odpowiednio przeszkolone i uprawnione, a każde konto pozwalające na zobaczenie danych jest zabezpieczone hasłem.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

Klauzula dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedszkole Edukacyjne Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie im. Jana Amosa Komeńskiego  ul. Sienkiewicza 14, 97-425 Zelów.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  z przepisami w/w Ustawy.
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
 7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 8. Państwa dane nie będą  przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Klauzula dla obecnych dzieci:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedszkole Edukacyjne Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie im. Jana Amosa Komeńskiego  ul. Sienkiewicza 14, 97-425 Zelów.
 2. Dane osobowe przetwarzane są  dla potrzeb prowadzenia przedszkola, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  z przepisami w/w Ustawy.
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
 7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 8. Państwa dane nie będą   przekazywane  poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).
 9. Odbiorcami państwa danych mogą być organy państwowe, placówki pocztowe lub bankowe.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Klauzula pod formularzem kontaktowym:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedszkole Edukacyjne Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie im. Jana Amosa Komeńskiego  ul. Sienkiewicza 14, 97-425 Zelów.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celach korespondencyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania informacji.
 6. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 7. Państwa dane nie będą  przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).
 8. Państwa dane nie będą  przekazywane innym podmiotom.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.