Jesteś tutaj:

Profil Przedszkola

Dlaczego Edukacyjne?

Przedszkole nazwaliśmy Edukacyjne, ponieważ za najważniejsze uznaliśmy:

  • wspomaganie dzieci w ich naturalnym rozwoju, wyrównywanie deficytów i korygowanie zaburzeń, jeżeli takie zostaną dostrzeżone;
  • intensywne rozwijanie dziecięcych umysłów w zakresie, który jest potrzebny do odnoszenia sukcesów szkolnych;
  • troskę o rozwój zdolności uczenia się matematyki i takie ukształtowanie umiejętności matematycznych, aby dzieci nie miały kłopotów ze szkolną matematyką;
  • rozwijanie mowy ojczystej wraz z początkową nauką czytania w takim zakresie, aby język polski w szkole nie sprawiał dzieciom trudności;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej, aby dzieci lepiej znosiły stresy i potrafiły rozumnie funkcjonować w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego.