Organizacja pracy

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach

07:00 – 16:00

• Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8.30. (dzieci nie przyprowadzone do godz. 8.30 są uznane jako nieobecne).

• Dzieci należy przyprowadzić do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali.

• Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych i osoby upoważnione przez rodziców na piśmie.

• Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

• Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).

• Rodzice zobowiązani są do terminowego (do 15 dnia danego miesiąca) uiszczania odpłatności za przedszkole.

• Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

• W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów itp.)

• Informacji dotyczących dziecka udziela wyłącznie personel pedagogiczny


Pracownicy pedagogiczni

Grupa Badaczy – 3 latki

Nauczycielki:

mgr Barbara Pospiszył – nauczyciel kontraktowy

Renata Kimmer – nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczyciela:    Monika Kryścińska

Grupa Odkrywców – 4 latki

Nauczycielka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Ewa Tyluś – nauczyciel mianowany

Nauczyciel/Pomoc nauczyciela:    mgr Anna Cichońska nauczyciel stażysta

Grupa Tropicieli – 5 latki

Nauczycielka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Anna Rogut – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel/Pomoc nauczyciela:    mgr Monika Głowacka nauczyciel stażysta

Grupa Wynalazców – 6 latki

Nauczycielka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Ewelina Marczak- nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczyciela:    mgr Jolanta Pospiszył


Logopeda:

mgr Anna Łabencka– nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel języka angielskiego:

mgr Barbara Pospiszył – nauczyciel kontraktowy

 

Nauczyciel języka czeskiego:

mgr Wiera Pospiszył – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel gimnastyki ogólnej i korekcyjnej:

Renata Kimmer – nauczyciel kontraktowy


Organizacja pracy przedszkola

DYREKTOR : mgr Beata Jersak – nauczyciel dyplomowany
KSIĘGOWA: Agnieszka Kimmer
SEKRETARIAT Betina Pienkowska
SEKRETARKA: Renata Kimmer

Dyrektor Beata Jersak przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 8.00 – 13.00

Godziny pracy sekretariatu: 7.00-10.00 13.00-15.00

Godziny pracy księgowości:od poniedziałku do środy i w piątki 7.00-15.00 w czwartki 11.00-19.00