Jesteś tutaj:

Organizacja pracy

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach

07:00 – 16:00

• Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8.30.

• Dzieci należy przyprowadzić do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali.

• Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych i osoby upoważnione przez rodziców na piśmie.

• Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

• Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).

• Rodzice zobowiązani są do terminowego (do 15 dnia danego miesiąca) uiszczania odpłatności za przedszkole.

• Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

• W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów itp.)

• Informacji dotyczących dziecka udziela wyłącznie personel pedagogiczny


Pracownicy pedagogiczni

Grupa Badaczy – 3 latki

Nauczycielki:

mgr Anna Rogut – nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczyciela: Aneta Senk

 

Grupa Odkrywców – 4 latki

Nauczycielki:

mgr Renata Kimmer – nauczyciel kontraktowy

mgr Edyta Kuśmierek – nauczyciel stażysta

Pomoc nauczyciela: mgr Anna Cichońska

Grupa Tropicieli – 5 latki

Nauczycielka:

mgr Barbara Pospiszył – nauczyciel kontraktowy                                                                                                                                                  mgr Monika Głowacka – nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczyciela: Karolina Krzymińska

Grupa Wynalazców – 6 latki

Nauczycielka:                                                                                                                              mgr Ewa Tyluś – nauczyciel dyplomowany

Pomoc nauczyciela: Karolina Rogut

Nauczyciel języka angielskiego (gr. 3-6 – latków);

mgr Barbara Pospiszył – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel języka czeskiego (gr. 5-6 – latków):

mgr Wiera Pospiszył – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel gimnastyki ogólnej i korekcyjnej (gr. 3-6 – latków):

mgr Renata Kimmer – nauczyciel kontraktowy


Organizacja pracy przedszkola

DYREKTOR : mgr Beata Jersak – nauczyciel dyplomowany
KSIĘGOWA:          Agnieszka Kimmer
SEKRETARZ: mgr inż. Betina Pieńkowska

Dyrektor Beata Jersak przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 8.00 – 13.00

Godziny pracy sekretariatu: 07.30-08:30 i 11.30-15.30

Godziny pracy księgowości:od poniedziałku do środy i w piątki 7.00-15.00 w czwartki 11.00-19.00