Opłaty

Opłata podstawowa za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach: 8.00 – 13.00 wynosi 140 zł miesięcznie (120 zł czesne, 20 zł – wycieczki , spotkania z autorami, teatrzyki)

Opłata za godziny dodatkowe tj.

od 7.00 do 8.00

od 13.00 do 14.00

od 14.00 do 15.30

wynosi 2,00 zł za godzinę.

Opłaty uiszczać należy do dnia 10 każdego miesiąca.

 

Przedszkole prowadzi wyżywienie w postaci cateringu dla dzieci przebywających w przedszkolu po godzinie 13.00.

Koszt obiadu wynosi:

I danie – 2.30 zł

II danie – 5.30 zł

Kwota ubezpieczenia NNW wynosi 32,50 zł. Płatne do 15.09.2017r.,

Wyprawka 100 zł – na zakup materiałów plastycznych potrzebnych do pracy z dziećmi, płatna w dwóch ratach semestralnych. Pierwsza rata – 70 zł płatna do 15 października 2017r., druga rata – 30 zł płatna do 15 stycznia 2018r.