Jesteś tutaj:

Historia

25 lat minęło jak jeden dzień…

25 lipca 1994 roku Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Właśnie mija 25 lat działalności naszego przedszkola.

Pomysłodawcą utworzenia przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie przedszkola był ówczesny proboszcz parafii ks. Mirosław Jelinek oraz jego żona Wiera J. Jelinek. To oni na początku lat 90-tych ubiegłego wieku podjęli decyzję o powstaniu przedszkola. Chcieli, żeby była to placówka, która wspomaga dzieci w ich naturalnym rozwoju, wyrównuje deficyty, rozwija dziecięce umysły w zakresie, który jest potrzebny do odnoszenia sukcesów. Przedszkole miało się troszczyć o rozwój zdolności do uczenia się matematyki, rozwój mowy wraz z początkową nauką czytania i pisania, kształtować odporność emocjonalną, aby dzieci lepiej znosiły stres i potrafiły funkcjonować w sytuacjach trudnych.

Przedszkole odniosło sukces, ponieważ w jego powstanie zaangażowane były takie osoby jak: prof.dr.hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, profesor Bronisław Rocławski, dr. Halina Czudek, mgr Ewa Zielińska. To na ich programach placówka rozpoczęła swoją nowatorską działalność. Profesor Bronisław Rocławski wraz ze swoją żoną Izabellą opracowali PROGRAM EDUKACJI JĘZYKOWEJ i przekazali go nieodpłatnie naszemu przedszkolu. Profesor Edyta Gruszczyk –Kolczyńska oraz mgr Ewa Zielińska opracowały program Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Prof. Gruszczyk – Kolczyńska była również autorką PROGRAMU KSZTAŁTOWANIA DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ DZIECI oraz ROZWIJAJĄCEGO ZDOLNOŚCI TWÓRCZE DZIECI.

Ważnym wydarzeniem dla naszego przedszkola była wizyta prezydenta Republiki Czeskiej w 1998 r.- Vaclava Havla wraz z małżonką Dagmar Havlovą. To ona nadała imię Jana Amosa Komeńskiego naszej placówce i objęła patronatem.

Przedszkole od zawsze cieszyło się ogromnym powodzeniem, choć na początku możliwości przyjmowania dzieci były nieco ograniczone. Zaczynano od 1 grupy, dopiero w drugim roku działalności przedszkola były 2 grupy. Stąd tworzyły się kolejki oczekujących na przyjęcie, nawet z dwuletnim wyprzedzeniem.

Obecnie w przedszkolu funkcjonują 4 grupy, a wykwalifikowana kadra zapewnia opiekę dydaktyczno-wychowawczą dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia programowe są realizowane z użyciem innowacyjnych metod, w tym wspomnianą metodą glottodydaktyczną, metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, muzykoterapię,  techniki mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych, aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss, techniki twórczego myślenia,  system edukacji przez ruch D. Dziamskiej, twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, techniki parateatralne (zabawa w teatr) czy Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Ponadto przedszkole oferuje bogatą gamę zajęć dodatkowych. Dzieci uczą się języka angielskiego
i języka czeskiego, mają zajęcia z rytmiki, gimnastyki ogólnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Placówka zapewnia terapię logopedyczną, daje możliwość udziału w zajęciach koła logicznego, plastycznego, muzyczno-tanecznego. Przedszkolaki uczą się poprzez eksperymenty i zabawy badawcze w ramach projektu „Mali badacze, czyli odkrywanie i poznawanie otaczającego świata”.

Jako placówka pozyskujemy dodatkowe finanse na realizację nowych przedsięwzięć edukacyjnych. Dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujemy następujące projekty: Zabawy z językiem czeskim, Przegląd bajki czeskiej, Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych pt. „Mali – Większym”. W tym roku realizujemy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej EkoOdkrywcy 6.

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną. Realizujemy programy przedszkolne ukierunkowane na dziecko, na jego potrzeby, co umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości, placówką umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniającą  w swoich działaniach potrzeby środowiska, placówką, w której rodzice są współautorami życia przedszkola.

Absolwenci naszego przedszkola są świetnie przygotowani do podjęcia nauki w szkole, tak aby mogli odnosić sukcesy zarówno w wieku szkolnym, jak i w przyszłości – w dorosłym życiu.

Opracowano na podstawie Wczoraj i dziś…, red. Jacek Kriegseisen, Zelów: Wydawca Parafia Ewangelicko – Reformowana w Zelowie, 1998, Przedszkole Edukacyjne w Domu Zborowym przy Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie: historia i ważniejsze problemy, s. 169-178.