Historia

W 2014 roku Przedszkole Edukacyjne obchodzi  20 rocznicę działalności.

Jak to się zaczęło?

Początek lat dziewięćdziesiątych był szczególnie trudny dla mieszkańców Zelowa: kolejno zamykano zakłady pracy, a z każdym miesiącem rosła liczba bezrobotnych.
W oświacie najwcześniej odczuły to przedszkola. Zostały oddane pod zarząd Gmin. Ponieważ utrzymanie tradycyjnego przedszkola jest drogie, władze gminne często musiały podejmować decyzje o zamknięciu placówek.

W przedszkolach, które przetrwały, znacznie podniesiono opłaty ponoszone przez rodziców. W sytuacji totalnego bezrobocia wielu rodziców nie stać było na opłacenie czesnego. Musieli rezygnować z posyłania dziecka do przedszkola. Dlatego w 1993 r. w Zelowie ponad 80% dzieci nie było objęte wychowaniem przedszkolnym.

Świadomość takiego zagrożenia kazała nam pilnie zorganizować przedszkole. Chcieliśmy, aby było ono tanie, jednocześnie przyjazne dzieciom i dobrze przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole. Jedynym wyjściem było zorganizowanie przedszkola niepublicznego na terenie Domu Zborowego Parafii Ewangelicko – Reformowanej. Grupa założycielska w składzie: prof.dr.hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, dr. Halina Czudek, mgr Ewa Zielińska, mgr Maria Janczyk – Kukieła, mgr J. Wiera Jelinek, ks. Prob. Mirosław Jelinek  opracowała koncepcję przedszkola, statut, organizację i program, który miał być w nim realizowany. Następnie należało zadbać ośrodki finansowe, niezbędny sprzęt, meble i zabawki. Projekt Przedszkola Edukacyjnego został włączony do Lokalnego Programu Rozwoju „Czas na gminę Zelów” i otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej PHARE na realizację projektu. Zyskał uznanie w Brukseli i otrzymaliśmy na organizację i pierwszy rok działalności przedszkola kwotę 8920 ECU.. Idea zorganizowania takiego przedszkola zyskała także aprobatę funduszu kościelnego Urzędu Rady Ministrów oraz zaprzyjaźnionych parafii w Zaandam (Holandia), Veldhausen (Niemcy).

Jednocześnie 25 lipca 1994 r. złożyliśmy do Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację naszego Przedszkola i uzyskaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, co pozwoliło nam rozpocząć działalność 1 września 1994r. Opiekę merytoryczną nad przedszkolem objęła prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska.