Jesteś tutaj:

Kadra, Specjaliści

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Maria Janczyk – Kukieła

absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie

– kierunek: wychowanie przedszkolne oraz Studium Wychowania Przedszkolnego w Piotrkowie Tryb.

Ukończone Studia Podyplomowe:

  • Zastosowania Informatyki dla nauczycieli, Politechnika  Łódzka Wydział Techniki, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  • Język angielski dla nauczycieli wychowania  przedszkolnego i klas zintegrowanych, Wyższa Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna w Brzegu
  • Organizacja i Zarządzanie Oświatą — Menedżer Oświaty, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno — Menedżerska

Licencja Glottodydaktyczna — Gdański Związek Logopedów

Nauczyciel dyplomowany

Brała czynny udział zakładaniu Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego, którego koncepcja została opracowana w związku z realizacją programu badawczego „Edukacja matematyczna dzieci w klasie zerowej i w przedszkolu”, którym kierowała prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska (numer projektu badawczego 2 2015 91 02, decyzja Komitetu Badań Naukowych z dnia 04.05.1992, realizacja na terenie WSPS w Warszawie)

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Ewa Tyluś

absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej M. Grzegorzewskiej w Warszawie kierunek pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne – studia magisterskie,

ukończone Studia Podyplomowe:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Licencja Glottodydaktyczna — Gdański Związek Logopedów

Nauczyciel mianowany

 

mgr Małgorzata Terka

absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach- kierunek: filologia polska z dziennikarstwem,

Ukończone Studia Podyplomowe:

  • Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania wydział Pedagogiczny w Piotrkowie Tryb.
  • Logopedia – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Licencja Glottodydaktyczna — Gdański Związek Logopedów

Nauczyciel mianowany

 

mgr Ewelina Marczak

absolwentka Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, licencjat – kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, magisterium – kierunek Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Nauczyciel kontraktowy

 

mgr Barbara Pospiszył

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Filologiczny, specjalność- filologia angielska – studia magisterskie

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Filozoficzny, specjalność – język angielski, filia Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie – studia licencjackie

ukończone Studia Podyplomowe:

  •  Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, kierunek Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, filia w Kaliszu

Nauczyciel kontraktowy

 

mgr Anna Rogut

absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi – kierunek pedagogika specjalność – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – studia magisterskie

Ukończone Studia Podyplomowe:

  • Zintegrowana Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Tryb.

Nauczyciel kontraktowy

 

Renata Kimmer

absolwentka Wyższej Szkoły Sportowej w Łodzi – kierunek wychowanie fizyczne – specjalność – trenerska, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, instruktor sportu w piłce nożnej – studia licencjackie

Nauczyciel kontraktowy

 

POMOCE NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY

mgr Anna Cichońska

absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej J. Kochanowskiego w Kielcach – kierunek pedagogika wczesnoszkolna

 

mgr Agnieszka Góra

absolwentka Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach – kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi – kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – magisterium

 

SEKRETARIAT

 

Renata Kimmer

absolwentka Wyższej Szkoły Sportowej – licencjat

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

Agnieszka Kimmer – technik ekonomista