Tematyka miesiąca dla grupy 5 – latków na miesiąc luty

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC LUTY 2018/2019

DLA GRUPY  5 – LATKÓW

Przedszkola Edukacyjnego im. J. A. Komeńskiego

w Zelowie

Treści programowe:

  1. NASZE ULUBIONE BAJKI
  2. KARNAWAŁ
  3. ZAGADKOWE FERIE: W DAWNYCH CZASACH
  4. FERIE Z JĘZYKIEM CZESKIM
  5. PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawczej:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Poznanie waluty obowiązującej w Polsce,

Poznanie rodzajów i wyposażenia sklepów w najbliższej okolicy,

Zbieranie informacji na temat pracy sprzedawcy – utrwalenie niezbędnych wymagań do pracy na stanowisku sprzedawcy,

Poznanie zasad przebiegu rekrutacji na stanowisku – kasjer, ekspedient, ustawiacz towarów.

 

Zestaw porannych zabawa ruchowych nr 10 i 11

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10 i 11

Dodatkowe zadania do codziennej realizacji:

  • Glottodydaktyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności językowej wg programu prof. Bronisława Rocławskiego ,,Nauka czytania i pisania- program edukacji językowej”
  • Dziecięca matematyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”