Tematyka miesiąca dla grupy 5 – latków na miesiąc listopad

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC LISTOPAD 2018/2019

DLA GRUPY  5 – LATKÓW

Przedszkola Edukacyjnego im. J. A. Komeńskiego

w Zelowie

  1. NA STAREJ FOTOGRAFII
  2. KTO TY JESTEŚ ?
  3. JESIENNA MUZYKA
  4. MALI ARTYŚCI
  5. CIEPŁO I MIŁO…

Treści programowe:

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Zapoznanie z symbolami narodowymi.

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.