Tematyka miesiąca dla grupy 5 – latków na miesiąc marzec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC MARZEC 2018/2019

DLA GRUPY  5 – LATKÓW

Przedszkola Edukacyjnego im. J. A. Komeńskiego

w Zelowie

Treści programowe:

  1. PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK
  2. OZNAKI WIOSNY
  3. PRACOWITA WIOSNA
  4. WSZYSTKO ROŚNIE
  5. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Poznanie waluty obowiązującej w Polsce,

Poznanie rodzajów i wyposażenia sklepów w najbliższej okolicy,

Zbieranie informacji na temat pracy sprzedawcy – utrwalenie niezbędnych wymagań do pracy na stanowisku sprzedawcy,

Poznanie zasad przebiegu rekrutacji na stanowisku – kasjer, ekspedient, ustawiacz towarów.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

 

Zestaw porannych zabawa ruchowych nr 12 i 13

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 12 i 13

Dodatkowe zadania do codziennej realizacji:

  • Glottodydaktyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności językowej wg programu prof. Bronisława Rocławskiego ,,Nauka czytania i pisania- program edukacji językowej”
  • Dziecięca matematyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”