Tematyka miesiąca 4-5

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

KWIECIEŃ

 

Tematy kompleksowe:

  1. PRACA ROLNIKA
  2. ŚWIĘTA WIELKANOCNE
  3. NA WSI
  4. KTO TY JESTEŚ?

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: godło, flaga.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych przełamywanie niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.