Jesteś tutaj:

Ramowy rozkład dnia dzieci 5 – letnich

Dodatkowe świadczenia opiekuńczo -wychowawcze dla zdeklarowanych dzieci:

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna – aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci.

Realizacja Podstawy programowej:

8.00 – 8.30  Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna – aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.

8.30 – 9.00  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ze śpiewem, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia graficzne, zajęcia językowe w wyznaczone dni

9.00 – 9.30 Zajęcia edukacyjne – Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

9.30- 10.00  Czynności samoobsługowe – Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Mycie zębów.

10.00 – 10.30 Zajęcia edukacyjne  – aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze działalności poznawczej, językowej – glottodydaktycznej, ruchowej, muzycznej, plastycznej w sali i w ogrodzie, zabawy ruchowe, wycieczki, uroczystości wg programu „Kocham przedszkole”- program edukacji przedszkolnej” autorstwa Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek oraz programu prof. Bronisława Rocławskiego „Nauka czytania i pisania – program edukacji językowej”

10.30– 11.30 Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela. Zajęcia z języka angielskiego (wybrane dni). Gimnastyka ogólnorozwojowa (w wybrane dni). Zajęcia rytmiczne (wybrane dni). Czytanie literatury dziecięcej, przygotowania do uroczystości. Prace porządkowe w sali zajęć, praca wyrównawcza z dzieckiem, obserwacje pedagogiczne, czynności samoobsługowe.

11.30– 12.00  Zabawy dowolne

12.00 – 13.00  Pobyt na świeżym powietrzu – spacery do parku, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i lub innym środowisku przyrodniczym, zabawy ruchowe, prace gospodarcze, prace porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym

Dodatkowe świadczenia opiekuńczo -wychowawcze dla zdeklarowanych dzieci:

13.00 – 14.00  Czynności samoobsługowe – Zabiegi higieniczne (czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne).Przygotowanie do obiadu.  Obiad. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

14.00 – 16.00  Koła zainteresowań (plastyczno-techniczne, teatralno-logopedyczne, muzyczno-ruchowe, badawczo-eksperymentalne, przyrodniczo-ekologiczne, zabawy z językiem angielskim ). Swobodna zabawa dzieci służąca realizacji pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci.