Jesteś tutaj:

Język angielski 5-latki: Maj

Maj:Piosenki:

I’m a boy/I’m a girl-chant

My country is… chant

I love my country-song

Bugs-song

https://www.youtube.com/watch?v=9CzXWwgLDJ8

https://www.youtube.com/watch?v=oybEMWW23uU

Ants go marching-song

https://www.youtube.com/watch?v=Pjw2A3QU8Qg

Family song

https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM

Baby shark

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Słownictwo:

My country:

boy-chłopiec

girl-dziewczynka

polish-polski

country-kraj

capital-stolica

flag-flaga

emblem-godła

eagle-orzeł

city-masto

town-miasteczko

small-mały

big-duży

Poland-Polska

Bugs:

caterpillar-gąsienica

butterfly-motyl

snail-ślimak

bee-pszczoła

ant-mrówka

ladybird/ladybug-biedronka

dragonfly-ważka

beetle-żuk

fly-mucha

grasshopper-konik polny

mosquito-komar

parents-rodzice

mother-mama

father-tata

brother-brat

sister-siostra

baby-dziecko

grandparents-dziadkowie

grandmother-babcia

grandfather-dziadek

cousin-kuzyn

aunt-ciocia

uncle-wujek

Kid’s day:

party-przyjęcie

celebrate-świętować

balloons-balony

dance-tańczyć

sing-śpiewać

have fun-dobrze się bawić

children-dzieci

child-dziecko

boy-chłopiec

girl-dziewczynka

friend-przyjaciel

Zwroty:

Who are you?-Kim jesteś?

I’m…-Jestem

I live…-Mieszkam

I come from…-Pochodzę

Our capital is…-Naszą stolicą jest

Our flag is…-Nasza flaga jest

Can it…?-czy potrafi

Yes, it can- tak, potrafi

No, it can’t-nie, nie potrafi

I have got…-mam

I don’t have got…-nie mam

I’m afraid of-boję się

I’m not afraid of-nie boję się

You are my….-ty jesteś moją/moim

I -ja

You-ty

He -on

She-ona

It -ono

We-my

You-wy

They-one