Jesteś tutaj:

Język angielski 5-latki: Kwiecień

Kwiecień:


Piosenki

Zoom zoom zoom we are going to the moon

Farm Animals Song

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM&list=RDYlTQw7Hc89I&index=17

Farmer Plants the Seeds

https://www.youtube.com/watch?v=cRhGOdqWIIo

We’ve Got the Whole World in Our Hands | Song

https://www.youtube.com/watch?v=eIQUOIyE7q0

Earth Day Recycling Song

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AOvcW8l3RzE

If You’re a Kid…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=U3ZK5pntyNg

House song

https://www.youtube.com/watch?v=jUNTMKpoLAI

Wierszyki:

Słownictwo:

Space:

day-dzień

night-noc

sun-słońce

moon-księżyc

stars-gwiazdy

wake up-budzimy się

sleep-spać

planet-planeta

racket-rakieta

astronaut-astronauta

space-kosmos

spacecraft-statek kosmiczny

earth-ziemia

satellite-satelita

robot-robot

Farm animals:

cow-kowa

horse-koń

pig-świnka

sheep-owca

hen-kura

rooster-kogut

duck-kaczka

goat-koza

dog-pies

cat-kot

rabbit-królik

goose-gęś

On the farm:

tractor-traktor

farmer-farmer

farm-farma

hen’s house-kurnik

pig’s house-chlewik

hen-kura

rooster-kogut

duck-kaczka

duckling-kaczątko

pig-świnia

piglet-świnka

Clean air:

dirty-brudny

clean-czysty

healthy-zdrowy

unhealthy-niezdrowy

air-powietrze

pollution- zanieczyszczenie

tree-drzewo

bush-krzak

flowers-kwiaty

plant-roślinka

bike-rowery

walk-chodzenie

cycle-jazda na rowerze

run-biegać

take care-opiekować się

protect-dbać

Environment:

reduce-redukować, obniżać

reuse-ponownie używać

recycle-przetwarzać powtórnie

paper-papier

plastic-plastik

glass-szkło

tin-puszka

separate-segregować

bin-kosz

planet-planeta

air-powietrze

water-woda

earth-ziemia

save-oszczędzać

sort-sortować

rubbish-śmieci

love-kochać

energy-energia

turn off-wyłączać

turn on-włączać

Zwroty:

Take me to the moon-zabierz mnie na księzyc

take me to the sun- zabierz mnie na słońce

Let’s take a walk- Przejdźmy się

What do you see? Co widzisz?

What do you hear? Co słyszysz?

Where…live?-gdzie mieszka

What colour is….?-Jaki ma kolor

Can it fly/walk/jump…?- Czy potrafi latać,chodzić,skakać?

Yes, it can-tak potrafi

No, it can’t- nie potrzfi

It’s very easy to do-tołatwe

Turn on-włączyć

Turn off-wyłączyć

Let’s help…- Pomóżmy

Is it healthy/unhealthy- To jest zdrowe/niezdrowe

What should we do…? Co powinniśmy robić?

What shouldn’t we do?- Czego nie powinniśmy robić?