Jesteś tutaj:

Tematyka miesiąca

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH – MARZEC

  1. PRZEDSIEMBIORCZY PRZEDSZKOLAK
  2. WIOSNA TUŻ, TUŻ
  3. WIOSENNE PORZĄDKI
  4. WIOSENNE HODOWLE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy i wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zapoznanie dzieci z postaciami z bajek czeskich

Realizacja programu PRZEDSIEMBIORCZY PRZEDSZKOLAK -rozpoznaje monetę o nominale 1 zł, rozumie pojęcia awers – rewers, rozpoznaje i nazywa monetę o nominale 1 zł, rozróżnia prawą i lewą stronę ciała. zna i używa różnych nazw sklepów, stosuje zwroty grzecznościowe, rozumie pojęcie i znaczenie oszczędzania, wie, co i jak możemy oszczędzać.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 9, 10, 11, 12

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 11, 12

Dodatkowe zadania do codziennej realizacji:

  • Glottodydaktyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności językowej wg programu prof. Bronisława Rocławskiego ,,Nauka czytania i pisania- program edukacji językowej”
  • Dziecięca matematyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”