Tematyka miesiąca

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI TRZYLETNICH – CZERWIEC

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

-Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

-Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.

-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

-Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

-Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

-Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.