Tematyka miesiąca

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH – LISTOPAD

  1. MOJA RODZINA
  2. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM
  3. JESIENNE MALOWANIE
  4. UBRANIA NA ZIMNE DNI
  5. SPOTKANIE Z LISTONOSZEM

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Budzenie zainteresowań zabytkami lokalnymi (pomnikami)

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej