Tematyka miesiąca 3-4

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2016/2017

DLA GRUPY  3, 4 – LATKÓW

Przedszkola Edukacyjnego im. J. A. Komeńskiego w Zelowie

  1. CZEKAMY NA ŚWIĘTA
  2. CZEKAMY NA WIELKANOC
  3. DBAMY O ŚRODOWISKO
  4. U ROLNIKA NA WSI

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.