Tematyka miesiąca 4-latki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Tematyka miesiąca:

WARZYWA

JESIENIĄ W PARKU

JESIENIĄ W LESIE

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

MOJA RODZINA

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

-Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

-Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

-Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

-Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

-Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

-Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

-Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

-Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

-Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.

-Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

-Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

-Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

Dodatkowe zadania do codziennej realizacji:

  • Glottodydaktyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności językowej wg programu prof. Bronisława Rocławskiego ,,Nauka czytania i pisania- program edukacji językowej”
  • Dziecięca matematyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”