Ramowy rozkład dnia 4-latków

DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA

4 letniego w Przedszkolu Edukacyjnym

Dodatkowe świadczenia opiekuńczo -wychowawcze dla zdeklarowanych dzieci:

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna – aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci.

Realizacja Podstawy programowej:

8.00 – 8.30  Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna – aktywność indywidualna,      zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.

8.30 – 9.00  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ze śpiewem, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia graficzne,

9.00 – 9.20  Zajęcia edukacyjne  – aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze działalności poznawczej, językowej – glottodydaktycznej, ruchowej, muzycznej, plastycznej w sali i w ogrodzie, zabawy ruchowe, wycieczki, uroczystości wg programu „Kocham przedszkole”- program edukacji przedszkolnej” autorstwa Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek oraz programu prof. Bronisława Rocławskiego „Nauka czytania i pisania – program edukacji językowej”, oraz działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

9.20 – 10.00  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – zabiegi higieniczne, śniadanie. mycie zębów, zajęcia językowe w wyznaczone dni

10.00 – 10.30  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela –  czytanie literatury dziecięcej, przygotowania do konkursów, festiwali, uroczystości, prace porządkowe w sali zajęć, obserwacje pedagogiczne.

10.30 – 11.00 Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela oraz zajęcia rytmiczne w wyznaczone dni.

11.00 – 11.30 Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela oraz zajęcia gimnastyczne w wyznaczone dni.

11.30 – 12.00 Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela oraz zajęcia językowe w wyznaczone dni, czynności samoobsługowe

12.00 – 13.00  Pobyt na świeżym powietrzu – spacery do parku, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i lub innym środowisku przyrodniczym, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, prace gospodarcze, prace porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

Dodatkowe świadczenia opiekuńczo -wychowawcze dla zdeklarowanych dzieci:

13.00 – 14.00  Czynności samoobsługowe – Zabiegi higieniczne (czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne).Przygotowanie do obiadu.  Obiad. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

14.00 – 16.00  Swobodna zabawa dzieci służąca realizacji pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci.