Jesteś tutaj:

Ramowy rozkład dnia 4-latków

Dodatkowe świadczenia opiekuńczo -wychowawcze dla zdeklarowanych dzieci:
7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna – aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci.
Realizacja Podstawy programowej:
8.00 – 8.30  Schodzenie się dzieci. Zabawa dowolna – aktywność indywidualna,      zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.
8.30 – 9.00  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ze śpiewem, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia graficzne,
9.00 – 9.30  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela. Zajęcia z języka angielskiego (wybrane dni). Czytanie literatury dziecięcej, przygotowania do uroczystości. Prace porządkowe w sali zajęć, praca wyrównawcza z dzieckiem, obserwacje pedagogiczne, czynności samoobsługowe.
9.30 – 10.30  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – zabiegi higieniczne, śniadanie. mycie zębów.
10.30 – 10.50  Zajęcia edukacyjne  – aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze działalności poznawczej, językowej – glottodydaktycznej, ruchowej, muzycznej, plastycznej w sali i w ogrodzie, zabawy ruchowe, wycieczki, uroczystości wg programu „Kocham przedszkole”- program edukacji przedszkolnej” autorstwa Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek oraz programu prof. Bronisława Rocławskiego „Nauka czytania i pisania – program edukacji językowej”, oraz działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
10.50- 11.30  Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela – Gimnastyka ogólnorozwojowa
(w wybrane dni). Zajęcia rytmiczne (wybrane dni). Czytanie literatury dziecięcej, przygotowania do konkursów, festiwali, uroczystości, prace porządkowe w sali zajęć, obserwacje pedagogiczne, czynności samoobsługowe.
11.30 – 12.00  Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela
12.00 – 13.00  Pobyt na świeżym powietrzu – spacery do parku, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i lub innym środowisku przyrodniczym, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, prace gospodarcze, prace porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym
Dodatkowe świadczenia opiekuńczo -wychowawcze dla zdeklarowanych dzieci:
13.00 – 14.00  Czynności samoobsługowe – Zabiegi higieniczne (czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne).Przygotowanie do obiadu.  Obiad. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.
14.00 – 16.00 Swobodna zabawa dzieci służąca realizacji pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci.