Ferie z językiem czeskim 2020

Już po raz kolejny rozpoczęliśmy Zabawę z językiem czeskim. W drugim tygodniu ferii w naszym przedszkolu ciocia Wiera zawitała we wszystkich grupach i uczyła naszych Milusińskich języka czeskiego. Uczyliśmy się kolorów i krótkich rymowanek. A po feriach… a po feriach znów spotkamy się w środę i będziemy poznawać nowe słowa. Głównym źródłem słownictwa na zajęciach będą piosenki, wierszyki, rymowanki i opowiadania (písničky, říkadla, říkankyapříběhy).

Śmieci mniej, Ziemi lżej

W Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej minął pierwszy tydzień Zimowych ferii z ekologią. W ramach realizacji projektu pt. „Śmieci mniej, Ziemi lżej” w każdej grupie wiekowej zorganizowane zostały zabawy edukacyjne, badawcze i eksperymentalne. Podjęte działania miały na celu wzrost świadomości dzieci w zakresie ekologii. Kształtowanie właściwych postaw i zwiększenie wrażliwości na problemy środowiska a zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza i wody. Przedszkolaki z zaangażowaniem podjęły dyskusję na temat segregacji i próbę samodzielnego przyporządkowania śmieci do odpowiedniego kosza. Wielką radość sprawiły dzieciom zajęcia doświadczalno-eksperymentalne pozwalające na badanie i określenie cech powietrza oraz wody. Przedszkolaki wykonały również prototyp filtra do oczyszczania wody, wzbogacając swą wiedzę teoretycznie i praktycznie.  Podsumowaniem Zimowych ferii z ekologią był quiz pt. „Eko-milionerzy”, podczas którego dzieci miały możliwość wykazania się posiadaną wiedzą. Przedszkolaki w ramach proponowanych eko-zabaw nie tylko zdobywały wiedzę ale przede wszystkim świetnie się bawiły.

Zajęcia realizowane w ramach PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN. „ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ” dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi