XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego pt.,,MALI – WIĘKSZYM”

XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego ,,MALI – WIĘKSZYM” dobiegł końca. Już po raz kolejny dzieci z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Zelów wzięły udział w wydarzeniu. 
W dniach od 03 do 07 czerwca 2019r. w Muzeum Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko- Reformowanej w Zelowie gościło dzieci z przedszkoli oraz klas zerowych z terenu gminy Zelów. Każdego dnia inny zespół teatralny wystawiał swoją sztukę. Grupy wykazały się ogromnymi talentami aktorskimi oraz profesjonalizmem. Sami zobaczcie, jak piękne stroje i dekoracje mieli mali aktorzy. 
XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych zakończono przedstawieniem opartym na podstawie filmu czechosłowackiego pt. „Jak Rumcajs z Cypiskiem las przed niedźwiedziem uratowali”. Występ był o tyle interesujący , że wzięli w nim udział pracownicy Przedszkola Edukacyjnego, rodzice dzieci z grupy Tropicieli z Przedszkola Edukacyjnego oraz członkowie Klubu Czeskiego. Festiwal został zrealizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz objęty Patronatem Burmistrza Zelowa Pana Tomasza Jachymka.

Tropiciele źródeł wody

Tropiciele realizując projekt „Woda źródłem życia na ziemi”, laureata konkursu grantowego Eko Odkrywcy 6, którego organizatorami są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia”, wyruszyli w maju na poszukiwania źródeł wody. Podczas wspólnego spaceru dzieci bacznie obserwowały otoczenie. Wycieczka po najbliższej okolicy przedszkola zaowocowała wyciągniętymi wnioskami w postaci:

–  istnieją różne źródła wody pitnej w gospodarstwach domowych: z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia, czyli studni.

Ważnym podsumowaniem naszego odkrycia było omówienie zasad bezpiecznego korzystania z dostępnych źródeł wody z zastosowaniem zasad proekologicznych.

Dzieci szczególną uwagę zwrócili na hydranty rozmieszczone wzdłuż ulicy Wolności określając na zasadzie „Burzy Mózgów” ich zastosowanie.

Wspólny spacer był miłym urozmaiceniem i sposobem utrwalenie wiedzy zdobytej podczas codziennych zajęć.