Nowy rok szkolny z językiem czeskim czas zacząć!

Pierwsze zajęcia za nami – były to zajęcia integracyjne. W czerwcu zabawę z językiem czeskim zakończyły dzieci z grupy WYNALAZCÓW. 

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2019/2020 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Pierwszeństwo mają  dzieci, które będą kontynuować naukę. Będziemy wspólnie uczyć się i bawić raz w tygodniu.

Cykl od września do grudnia 2019 ( rozszerzenie słownictwa )

Część I. Formy powitania i pożegnania, przedstawianie się: Ahoj!

Część II. Miejsce pracy: Naše školka

Część III. Sala lekcyjna: Moje třída, učebna – co rád se učím

Część IV. Kolorowe pory roku : Barevné roční období

Dzieci uczęszczające na zajęcia „Zabawy z językiem czeskim“ prezentować będą swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych propagując w ten sposób literaturę i kulturę czeską wśród rówieśników i społeczności lokalnej.

Prowadzić zajęcia z dziećmi będzie mgr Wiera Pospiszył – nauczyciel –z przygotowaniem pedagogicznym, biegle włada  językiem czeskim,  Przewodnicząca Stowarzyszenia Czechów w Polsce, ukończyła kurs języka czeskiego organizowany przez Uniwersytet Karola Wielkiego w Pradze, społecznik, działacz lokalny, autor wielu projektów, m.in.  współautor i realizator projektu „Cztery Kultury – Jeden Zelów” – cyklu imprez i wydarzeń kulturalnych mających na celu kultywowanie tradycji i kultury czeskiej (projekt realizowany w 2014 r.)

Zadanie realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego pt.,,MALI – WIĘKSZYM”

XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego ,,MALI – WIĘKSZYM” dobiegł końca. Już po raz kolejny dzieci z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Zelów wzięły udział w wydarzeniu. 
W dniach od 03 do 07 czerwca 2019r. w Muzeum Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko- Reformowanej w Zelowie gościło dzieci z przedszkoli oraz klas zerowych z terenu gminy Zelów. Każdego dnia inny zespół teatralny wystawiał swoją sztukę. Grupy wykazały się ogromnymi talentami aktorskimi oraz profesjonalizmem. Sami zobaczcie, jak piękne stroje i dekoracje mieli mali aktorzy. 
XVII Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych zakończono przedstawieniem opartym na podstawie filmu czechosłowackiego pt. „Jak Rumcajs z Cypiskiem las przed niedźwiedziem uratowali”. Występ był o tyle interesujący , że wzięli w nim udział pracownicy Przedszkola Edukacyjnego, rodzice dzieci z grupy Tropicieli z Przedszkola Edukacyjnego oraz członkowie Klubu Czeskiego. Festiwal został zrealizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz objęty Patronatem Burmistrza Zelowa Pana Tomasza Jachymka.