Nauka poprzez zabawę

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji. W grupie Odkrywców staramy się by zajęcia były kreatywne, różnorodne oraz by rozwijały indywidualne predyspozycje dzieci.