Jesteś tutaj:

Środowisko, miejsca, które odwiedzimy / Prostředí, místa, která navštívíme

Kochane Dzieci, wakacje tuż, tuż. Przed nami przerwa na odpoczynek i zabawę. Dziś ostatnia lekcja z języka czeskiego przed wakacjami. Mam nadzieję, że od września będziemy mogli się spotykać w przedszkolu. Czekam na Was,

Ciocia Wiera

Ahoj.

Dobrý den milé děti.

Zbliżają się wakacje. Huraaaa!!!! Odwiedzicie z pewnością wiele ciekawych miejsc!Prázdniny se blíží.
Hurá !!!!
Určitě navštívíte mnoho zajímavých míst!

Niektóre nazy miejsc mogą nas wprowadzić w błąd. Zwróć uwagę, że po polsku brzmią podobnie ale znaczą coś innego./ Některá jména míst nás mohou uvést v omyl. Všimněte si, že v polštině znějí podobně, ale znamenají něco jiného.

Pałac =  zámek                      Zamek = hrad                Sklep = obchod

Przyroda wokół domu i przedszkola / Příroda kolem domu a školky

Przyroda ożywiona i nieożywiona / živá a neživá příroda

Przyrodę ożywioną stanowią wszystkie żywe organizmy na ziemi (rośliny, zwierzęta i ludzie, grzyby i mikroorganizmy. /Živou přírodu tvoří všechny živé organizmy na Zemi (rostliny, živočichové, houby, mikroorganizmy).

 Na przyrodę nieożywioną składa się z powietrze, woda, minerały i skały./ Neživou přírodu tvoří vzduch, voda, nerosty a horniny.

Na obrazku poniżej widoczne są trzy elementy przyrody nieożywionej, co to jest? / Obrázek ukazuje tři prvky neživé přírody, co to je?

Půda = ?
mrak / oblak = ?

Vzduch =?

Pokoloruj obrazek / Vybarvte obrázek