Jesteś tutaj:

Pets – revison

Warm up song:

Vocabulary:

Do you have a pet? – Czy masz zwierzątko?

I have a….- Ja mam…

dog- pies cat- kot fish- ryba, bird- ptak, elephant-słoń

Zabawa dla chętnych np:

Can parrot walk? – Czy papuga potrafi chodzić?

Can it jump? – Czy potrafi skakać?

Can it fly? – Czy potrafi latać

Yes, it can – Tak potrafi

No, it can’t – Nie nie potrafi

Zwroty:

walk- chodzić

run-biegać

tip toe- chodzić na palcach

jump-skakać

hop- skakać obunóż

stop-stop

swim-pływać

fly-latać

It’s time for finish now- song