Jesteś tutaj:

Gminny Konkurs plastyczno – techniczny BIŻUTERIA Z RECYKLINGU został rozstrzygnięty – lista laureatów w załączniku ;-)

Konkurs był skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie
i wykonanie biżuterii z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika.

Do konkursu zostały zgłoszone 25 prace. Mali jubilerzy wykazali się ogromną kreatywnością oraz wyczuciem estetyki. Wybór zwycięzców był bardzo trudny. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a nagrody dla laureatów naszego konkursu zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW
w Łodzi
. Konkurs zrealizowany w ramach zadania „Program Edukacji Ekologicznej pn. ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ realizowany w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej
w Zelowie” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Zapraszamy na wystawę pokonkursową, która będzie miała miejsce w oknach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. Adama Mickiewicza w Zelowie.

Nagrody będą do odebrania w siedzibie Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie. O czasie i sposobie odbioru nagród poinformujemy placówkę oświatową, z której jest laureat.