Jesteś tutaj:

ZABAWY LOGICZNE

Zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, w której każdy maluch chętnie i bez sprzeciwu bierze udział. Dzięki niej dzieciaki poznają otaczający świat i przybliżają sobie rządzące nim zasady. Zabawa służy nie tylko rozrywce, lecz także rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu, intelektualnemu, doskonaleniu procesów myślowych i zdolności rozwiązywania problemów. Dzięki aktywnemu działaniu i samodzielnym próbom rozwiązania napotykanych w zabawie problemów, dzieci uczą się o wiele więcej niż poprzez zorganizowane zajęcia i bierne słuchanie przekazywanych im treści. Pozdrawiam, Ciocia Renia 🙂