Jesteś tutaj:

Zapraszamy do wzięcia udziały w kolejnej edycji konkursu

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

„CZTERY PORY ROKU – „ZIMOWY KRAJOBRAZ”

Czyli zima w oczach dziecka

Mile widziane prace przestrzenne 😉

 1. Organizatorem konkursu jest mgr Barbara Pospiszył.
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci z Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie (pod kierunkiem rodzica lub opiekuna)
 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową
 5. Prace należy przynieść  do 10 stycznia 2020
 6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, grupa, wiek autora pracy (ewentualnie podpis opiekuna).
 7. Prace należy składać nauczycielom grup.
 8. Prace dzieci będą wystawione w holu głównym od 27.01.2020-07.02.2020. Wtedy to rodzice będą mogli głosować na wybraną pracę. Karty do głosowania będą do pobrania u organizatora mgr Barbary Pospiszył
 9. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.
 10. Rozstrzygnięcie odbędzie się podczas „Balu Karnawałowego” 11.02.2020. Autorzy wybranych prac otrzymają niespodzianki J
 11. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
 13. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęcia i informacji na stronie internetowej Przedszkola oraz Facebooku.
 14. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 15. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

                                                                           Organizator mgr Barbara Pospiszył