Nowy rok szkolny z językiem czeskim czas zacząć!

Pierwsze zajęcia za nami – były to zajęcia integracyjne. W czerwcu zabawę z językiem czeskim zakończyły dzieci z grupy WYNALAZCÓW. 

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2019/2020 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Pierwszeństwo mają  dzieci, które będą kontynuować naukę. Będziemy wspólnie uczyć się i bawić raz w tygodniu.

Cykl od września do grudnia 2019 ( rozszerzenie słownictwa )

Część I. Formy powitania i pożegnania, przedstawianie się: Ahoj!

Część II. Miejsce pracy: Naše školka

Część III. Sala lekcyjna: Moje třída, učebna – co rád se učím

Część IV. Kolorowe pory roku : Barevné roční období

Dzieci uczęszczające na zajęcia „Zabawy z językiem czeskim“ prezentować będą swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych propagując w ten sposób literaturę i kulturę czeską wśród rówieśników i społeczności lokalnej.

Prowadzić zajęcia z dziećmi będzie mgr Wiera Pospiszył – nauczyciel –z przygotowaniem pedagogicznym, biegle włada  językiem czeskim,  Przewodnicząca Stowarzyszenia Czechów w Polsce, ukończyła kurs języka czeskiego organizowany przez Uniwersytet Karola Wielkiego w Pradze, społecznik, działacz lokalny, autor wielu projektów, m.in.  współautor i realizator projektu „Cztery Kultury – Jeden Zelów” – cyklu imprez i wydarzeń kulturalnych mających na celu kultywowanie tradycji i kultury czeskiej (projekt realizowany w 2014 r.)

Zadanie realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .