Jesteś tutaj:

Tropiciele źródeł wody

Tropiciele realizując projekt „Woda źródłem życia na ziemi”, laureata konkursu grantowego Eko Odkrywcy 6, którego organizatorami są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia”, wyruszyli w maju na poszukiwania źródeł wody. Podczas wspólnego spaceru dzieci bacznie obserwowały otoczenie. Wycieczka po najbliższej okolicy przedszkola zaowocowała wyciągniętymi wnioskami w postaci:

–  istnieją różne źródła wody pitnej w gospodarstwach domowych: z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia, czyli studni.

Ważnym podsumowaniem naszego odkrycia było omówienie zasad bezpiecznego korzystania z dostępnych źródeł wody z zastosowaniem zasad proekologicznych.

Dzieci szczególną uwagę zwrócili na hydranty rozmieszczone wzdłuż ulicy Wolności określając na zasadzie „Burzy Mózgów” ich zastosowanie.

Wspólny spacer był miłym urozmaiceniem i sposobem utrwalenie wiedzy zdobytej podczas codziennych zajęć.