Jesteś tutaj:

Wizyta w oczyszczalni ścieków

Opiekunowie i wychowawcy poświęcają dużo uwagi, aby rozwinąć w dzieciach postawy proekologiczne. Panie przeprowadzają pogadanki na temat oszczędzania wody, wraz z dziećmi segregują śmieci, sprzątają świat. Tym razem przedszkolacy, w ramach projektu „Woda-źródło życia na Ziemi”, laureata konkursu grantowego Eko Odkrywcy 6, którego organizatorami są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia”, udali się na wycieczkę ekologiczną do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Spółka z o.o. w Maurycowie.

Podczas wycieczki  przedszkolacy nie tylko zobaczyli, ale również „poczuli”, co dzieje się na oczyszczalni. Dzieci zapoznały się z przebiegiem procesu technologicznego  na oczyszczalni i mogły zobaczyć jego efekty. Wizyta na oczyszczalni była dla dzieci niezwykłym przeżyciem. Dzięki niej uzmysłowiły sobie, ile wysiłku trzeba włożyć w oczyszczanie ścieków i jak ważny jest to proces. Dzieci zdobyły wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Podczas wycieczki utrwaliły poznane na zajęciach w przedszkolu poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii.