Jesteś tutaj:

Jaka jest woda?

Dzieci z grupy Tropicieli realizując założenia projektu „Woda źródło życia na Ziemi” dokonali wielozmysłowego badania wody w dwóch stanach skupienia: stałym i ciekłym.

Zabawy badawcze były dla młodych ekologów atrakcyjnym sposobem poznania właściwości wody i lodu. Przedszkolaki podjęły również temat wykorzystania wody w życiu człowieka, prezentując przy tym wysoki poziom wiedzy własnej. Dodatkowym spostrzeżeniem łączącym się z tematem tygodnia pt. „Wiosenne porządki” było wykorzystanie wody podczas porządków w sali. Tropiciele wyposażeni w miseczki z wodą, gąbeczki i ściereczki przystąpili do  uporządkowania swojej Sali. Podczas wiosennych porządków dzieciom towarzyszyła miła i radosna atmosfera.