Jesteś tutaj:

Woda źródło życia

   W piątek odkrywaliśmy „Kto żyje w wodnych głębinach?. Dzieci poznały pojęcia „ekosystem słodkowodny” i „ekosystem słonowodny”, wymieniały i wskazywały zbiorniki wodne należące do tych ekosystemów oraz klasyfikowały stworzenia w nich żyjące. Następnie bawiliśmy się w skoki przez kałużę i słowne skojarzenia „Woda jest…”. Na koniec z okazji Świtowego Dnia Wody wykonaliśmy improwizacje muzyczne z wykorzystaniem różnych naczyń szklanych wypełnionych różną ilością wody.