Jesteś tutaj:

Woda źródło życia

W środę słuchaliśmy wiersza J. Tuwima pt. „Rzeczka” oraz rozwiązywaliśmy zagadki słowne dotyczące opadów atmosferycznych i stanów skupienia wody. Podczas eksperymentu i oglądania filmu edukacyjnego dowiedzieliśmy się „Jak woda krąży w przyrodzie?”, a pracując z mapą i globusem zapoznaliśmy się z nazwami zbiorników wodnych: staw, jezioro, morze, ocean. Następnie zamienialiśmy się w obłoczki i bawiliśmy w zabawę dramową pt. „Jestem kropelką wody”. Na koniec wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Wędrówka kropelki wody”.