Badacze- zabawa w życiu dziecka

Okres przedszkolny, to czas uznawany przez pedagogów za wiek zabawy, gdyż zabawa jest naturalną oraz główną formą działalności dziecka. Dzięki zabawie dziecko ma wiele radości, zabawa to swoista forma nabywania wiedzy, sprawności i umiejętności.

W grupie BADACZY ogromną rolę odgrywają zab

awy ruchowe, które przyczyniają się do rozwoju ogólnej sprawności ruchowej dzieci. Dostosowane do fizycznych możliwości dziecka zabawy te, wyrabiają w dzieciach wytrwałość i  zaradność,  uczą je pokonywać strach i zyskać wiarę we własne siły.

Zabawy konstrukcyjne, swobodne zaś rozwijają procesy poznawcze, uczę projektowania, konstruowania, planowania oraz rozwijają wyobraźnię przestrzenną.

Zabawy dydaktyczne kierowane są przez nauczyciela ukierunkowane są na osiągnięcie konkretnego celu, np. rozwoju procesów poznawczych. Dzieci w sytuacji zadaniowej pobudzają swoją ciekawość, rozwija aktywność umysłową, koncentrują uwagę i panują nad swoimi emocjami. W trakcie zabaw dydaktycznych zachodzą procesy analizy, syntezy i uogólniania.