Wysyłamy listy!

29.11.2018r. GRUPA WYNALAZCÓW wybrała się na wycieczkę do Urzędu Pocztowego w Zelowie, aby wysłać wcześniej przygotowane listy do Rodziców. Dzieci bardzo się starały, aby ich kartki świąteczne były przepiękne.

Celem zajęć było:

– ustalenie czynności, które gwarantują osiągnięcie celu, a potem łańcucha czynności, które do niego prowadzą

– przesyłanie wiadomości pocztą: listy od nadawcy do adresata

– zapisywanie ważnych informacji tak, aby inni je rozumieli. List musi być właściwie zaadresowany i musi mieć adres nadawcy

– problem opłat pocztowych: opłata za list, kartkę. Znaczek jako sposób opłacania przesyłki listowej.