Kim chcesz być, przedszkolaku?- DORADZTWO ZAWODOWE

Zgodnie z rozporządzeniem MEN doradztwo zawodowe  ma umożliwić preorientację zawodową wychowankom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz orientację zawodową dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Działania w zakresie doradztwa zawodowego zostały przewidziane dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Z tego też względu zorganizowaliśmy w GRUPIE WYNALAZCÓW zajęcia pt. ,,U lekarza”. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w zajęciach i poprzez zabawę zdobyły wiedzę dotyczącą zawodu lekarza i farmaceuty 🙂