Jesteś tutaj:

,,Moja ojczyzna”- KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW DZIECI

Z PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO IM. J.A.KOMEŃSKIEGO PARAFII EWANGELICKO- REFORMOWANEJ W ZELOWIE

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

,,MOJA OJCZYZNA”

 

Streszczenie regulaminu konkursu

,,Moja ojczyzna”

  1. Konkurs plastyczny ,,Moja ojczyzna” obejmuje wykonanie pracy plastycznej w formacie A4. Technika dowolna, wg własnego pomysłu.
  2. Pracę wykonuje rodzic lub opiekun z dzieckiem w domu.
  3. Konkurs trwa od 04.10.2018r. do 26.10.2018r., kiedy następuje ostateczne złożenie podpisanych na odwrocie prac do nauczycieli grup (imię i nazwisko dziecka, wiek)
  4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Zelowie w dniu 13 listopada 2018r.
  5. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej.
  6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie prze rodzica/opiekuna dziecka oświadczenia znajdującego się u wychowawców grup.

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!