Jesteś tutaj:

„Klubik małego ekologa” – kółko przyrodniczo-ekologiczne

Dziecko od najmłodszych lat aktywnie i spontanicznie wchodzi w relacje ze środowiskiem społeczno–przyrodniczym. Jest gotowe do poznawania przyrody i jej ochrony.  Dziecko powinno mieć umożliwiony bezpośredni kontakt z przyrodą przez:  obserwację, eksperymentowanie i badanie. Poprzez takie działania podejście dziecka do przyrody i jej ochrony staje się bardziej osobiste i emocjonalne. Dlatego już w przedszkolu dziecko powinno poznawać piękno otaczającego nas świata i potęgę przyrody. Należy uświadamiać mu fakt, że człowiek, zwierzęta, rośliny i przyroda martwa stanowią część tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia. Od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie, kiedy jest wrażliwy na wszystko, co go otacza.