Jesteś tutaj:

Święto Drzewa

10 października Dzień Drzewa.

To spontaniczna i międzynarodowa akcja promocji zieleni, ma ona na celu zwiększenia świadomości ekologicznej.

Dzieci w naszym Przedszkolu w tym szczególnym dniu poznały rolę drzew i lasu w ekosystemie, rozwijały pozytywny stosunek do przyrody,  brały udział w zabawach mających na celu uświadomienie dzieciom konieczności chronienia zieleni.

Zwieńczeniem dzisiejszego dnia było spotkanie z ogrodnikiem p. Gilskim, tatą Wojtusia. Uświadomił On dzieciom rolę drzew w przyrodzie i ich znaczenie w życiu człowieka. Zapoznał nas również z zasadami pielęgnacji roślin. Dzieci brały aktywny udział w sadzeniu i przesadzeniu drzewek.

Bardzo serdecznie dziękujemy p. Gilskiemu za podarowane drzewka i za poświęcony czas i zaangażowanie .

Tropiciele i Wynalazcy: