Jesteś tutaj:

Spotkanie z policjantem 25.05.2017r.

25 maja 2017r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Zelowie. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu oraz pogadanka dotycząca zagrożeń w Internecie. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant ponadto poinformował dzieci o zagrożeniach wynikających z podawania swoich danych w Internecie i przestrzegał przed korzystaniem z niektórych stron.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi pamiątkowe podziękowania.