Jesteś tutaj:

Święto Drzewa

Dnia 10.10.2016 roku w naszym Przedszkolu dzieci 4-5- letnie obchodziły „Święto Drzewa”.

Głównym celem podjęcia tej  tematyki, było:

-wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego

– rozwijanie postaw proekologicznych

– zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew

– zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska  (sadzenie nowych drzew)

– ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody

Tego dnia w grupie średniaków odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Następnie dzieci w ogrodzie przedszkolnym zasadziły nowe drzewka podarowane  przez rodziców. Uroczyście zatańczyły i zaśpiewały w kole witając nowego mieszkańca ogrodu.