Jesienna Akcja Sprzątania Świata

23 września 2016 roku nasze przedszkole włączyło się do ogólnopolskiej akcji “SPRZĄTANIE ŚWIATA”, pod hasłem “Ziemia potrzebuje pomocnej dłoni!”.

W tym celu, w każdej grupie, organizowane były sytuacje wychowawczo – dydaktyczne mające na celu uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, ukazywanie im zagrożeń jakie niesie ze sobą zanieczyszczanie środowiska.

Dzieci „uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki wraz z paniami poszły sprzątać naszą miejscowość. Przedszkolaki sprzątały plac zabaw i teren ogrodu przedszkolnego. Mamy nadzieję, że mieszkańcy docenią pracę przedszkolaków i efekty ich wysiłku będą widoczne jeszcze długo.

Celem tej akcji jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci  z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości  społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy stanu i ochrony środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać wszyscy!